Polityka jakości

ANTIKOR Horoszowski i Wspólnicy chce być postrzega jako uznany dostawca w dziedzinie usługi w zakresie cynkowania ogniowego i cynkowania wysokotemperaturowego .

Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszej firmy, znaczącego potencjału oraz wiedzy naszych pracowników w swojej pracy koncentrujemy się na jak najlepszym poznaniu i spełnieniu wymagań klienta i mających zastosowanie przepisów.

W trosce o zaufanie, jakim obdarzają nas klienci oraz o wizerunek wiarygodnego partnera stawiamy sobie następujące cele strategiczne:

 • - Reagowanie na zmieniające się potrzeby i wymagania naszych klientów dążąc do możliwie optymalnego ich zaspokojenia,

 • - Utrzymania znaczącego udziału w rynku poprzez rozszerzanie asortymentu oraz rozwój usług,

 • - Podejmowania działań wspierających motywację i odpowiedzialność naszych pracowników,

 • - Stałą zgodność produkcji z normą ISO 1461,

 • - Budowanie trwałych i partnerskich relacji gospodarczych z naszymi dostawcami i klientami,

 • - Utrzymywanie wysokiej i stabilnej jakości usług.

Wychodząc z założenia, że poziom zadowolenia Klientów zależy od jakości oferowanych przez nas usług oraz od kompetencji naszych pracowników i posiadanych zasobów, realizujemy powyższe cele strategiczne poprzez:

 • - Zaopatrywanie się u dostawców gwarantujących dostawy zgodne z naszymi wymaganiami jakościowymi,

 • - Monitorowanie, dokumentowanie i analiza procesów produkcji i świadczenia usług oraz poszukiwanie i wdrażanie metod doskonalenia organizacji pracy,

 • - Doskonalenie procesów realizacji poprzez konsekwentny rozwój parku maszynowego oraz zwiększanie zastosowania techniki informatycznej,

 • - Stosowanie określonego systemu pozyskiwania i szkolenia pracowników,

 • - Rzetelne przeprowadzanie procesu reklamacyjnego.

W ramach niniejszej polityki Zarząd firmy ustala corocznie szczegółowe cele operacyjne dotyczące jakości.

Cały personel naszej firmy zna i stosuje niniejszą politykę oraz zasady zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i Zakładowej Kontroli Produkcji, spełniania wymagań normy ISO 9001:2015 i normy ISO 1461 oraz spełnienia innych mających zastosowanie wymagań.

W imieniu firmy deklaruję, że w dalszym ciągu będziemy dokładać starań i środków, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.

Bystrzyca Górna, 2018.01.08
Prezes Zarządu: Mariusz Hoszowski

copyright © Antikor, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl